Datasikkerhed

Jeg vil her gøre opmærksom på, hvilke data som jeg efter gældende lovgivning er forpligtet til at registrere om dig og hvad de vil blive brugt til.


Følgende oplysninger bliver registreret:
Navn, telefon nummer, adresse, e-mail (alt efter hvad du selv har oplyst)

Disse oplysninger bruges udelukkende til at komme i kontakt med dig i forbindelse med tidsbestilling.

Jeg har som registreret zoneterapeut journalpligt, og skal i den forbindelse notere henvendelsesårsag, helbredsoplysninger, hvilken behandling jeg giver samt reaktioner på behandlingen.
Journalen skrives på papir og opbevares i aflåst skab.
Journaler gemmes i 2 år, regnskab gemmes efter reglerne i 5 år, hvorefter de destrueres.

I de tilfælde hvor klienten er medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, eller kommer til behandling via sin sundhedsforsikring, noteres klientens cpr–nummer til brug af elektronisk fakturering.

Når du kommer til behandling første gang vil jeg bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring.
Der gøres opmærksom på, at klienten til enhver tid kan få indsigt i journalen/de registrerede oplysninger. Klienten kan gøre indsigelse, få mulighed for berigtigelse af urigtige oplysninger, få en kopi af de registrerede oplysninger udleveret samt få slettet journalen/de registrerede oplysninger.
Klienten har desuden til enhver tid mulighed at trække sit samtykke tilbage.

ABZoneterapi v/Ann-Lisbeth Blichmann